Onze partners

Partners

Meet realtime fijnstof en NO2

Creëer een meetnetwerk

Identificeer emissiebronnen

Verzorg een gezonde leefomgeving

AeroCount – meet realtime luchtkwaliteit AeroCount is een spin-off van de Radboud Universiteit, wij meten realtime fijnstof en NO2 en slaan deze data veilig op bij Nederlandse servers. Samen met gemeenten zetten wij lokale meetnetwerken op en analyseren wij deze data om uitstootbronnen in kaart te brengen. Wij zijn ons bewust van de veranderende beleidsprocessen die spelen voor gemeenten, zoals het ingaan van de Omgevingswet. Zó werken wij toe naar onze missie: gezonde lucht voor iedereen. Meer informatie? Onderaan deze pagina vind je onze contact informatie.
fijnstof-buiten-mob-formaat

Fijnstof meten

 • Opstellen van een realtime fijnstof meetnetwerk
 • Heldere data weergave via ons multiple device platform
 • Periodieke rapportage met identificatie van fijnstofbronnen

 

 

NO2

NO2 meten

 • Opstellen van een realtime NO2 meetnetwerk
 • Heldere data weergave via ons multiple device platform
 • Periodieke rapportage met identificatie van NO2-bronnen
krakenimages-Y5bvRlcCx8k-unsplash

Burgerwetenschap

 • Opstellen van een burgerwetenschap netwerk
 • Hulp bij interpretatie van gegevens
 • Cursus veiliger houtstoken, beter ventileren

Fijnstof meten

 • Opstellen van een realtime fijnstof meetnetwerk
 • Heldere data weergave via ons multiple device platform
 • Periodieke rapportage met identificatie van fijnstofbronnen

 

 

NO2 meten

 • Opstellen van een realtime NO2 meetnetwerk
 • Heldere data weergave via ons multiple device platform
 • Periodieke rapportage met identificatie van NO2-bronnen

Burgerwetenschap

 • Opstellen van een burgerwetenschap netwerk
 • Hulp bij interpretatie van gegevens
 • Cursus veiliger houtstoken, beter ventileren

Waarom luchtkwaliteit meten?

Schone lucht Akkoord

Veel gemeenten hebben het Schone Lucht Akkoord ondertekend en beloven daarmee een significante verbetering van de luchtkwaliteit in 2030. Dat is maar goed ook, want na roken is luchtverontreiniging een van de belangrijkste risicofactoren voor de gezondheid; vergelijkbaar met het gezondheidsrisico door overgewicht (Impactvolle determinanten: luchtkwaliteit, RIVM).

Gemeenten moeten al voldoen aan de omgevingswaarden uit de Omgevingswet, maar deze zijn aanzienlijk ruimer dan de luchtkwaliteitsnormen van de WHO. In de aankomende herziening van de EU-richtlijn luchtkwaliteit worden de luchtkwaliteitsnormen aangescherpt tot nabij de WHO-normen.

Met ingang van de Omgevingswet op 1 januari 2024 is ook participatie een belangrijk onderdeel geworden van het beleidsproces. Wij zijn er zelfs van overtuigd dat participatie essentieel is voor een breed gedragen luchtkwaliteitsbeleid. Door samen te meten en analyseren wordt luchtkwaliteit zichtbaar én tastbaar. Ook de eigen invloed op luchtkwaliteit ten gevolge van houtstook of autorijden wordt hiermee duidelijk voor bewoners. Daarom denken en doen wij graag mee met burgerwetenschapsprojecten.

Participatie

Met ingang van de Omgevingswet op 1 januari 2024 is ook participatie een belangrijk onderdeel geworden van het beleidsproces. Wij zijn er zelfs van overtuigd dat participatie essentieel is voor een breed gedragen luchtkwaliteitsbeleid. Door samen te meten en analyseren wordt luchtkwaliteit zichtbaar én tastbaar. Ook de eigen invloed op luchtkwaliteit ten gevolge van houtstook of autorijden wordt hiermee duidelijk voor bewoners. Daarom denken en doen wij graag mee met burgerwetenschapsprojecten.

Contact

Contactformulier

Wie zijn wij?

Een verfrissende blik
Niet iedereen in Nederland beseft hoe belangrijk schoon lucht is voor je gezondheid. En weet je het wel, dan moet je soms ontzettend veel betalen om hier wat aan te doen. ‘Dat kan beter’ dachten wij toen AeroCount werd opgericht.

Door constant te blijven innoveren willen wij met betaalbare oplossingen Nederland helpen gezonder te leven. Gezonde lucht moet beschikbaar zijn voor iedereen!

Knipsel1-e1650356402557

Beate Stevens, CEO AeroCount

Een verfrissende blik
Niet iedereen in Nederland beseft hoe belangrijk schoon lucht is voor je gezondheid. En weet je het wel, dan moet je soms ontzettend veel betalen om hier wat aan te doen. ‘Dat kan beter’ dachten wij toen Aerocount werd opgericht.

Door constant te blijven innoveren willen wij met betaalbare oplossingen Nederland helpen gezonder te leven. Gezonde lucht moet beschikbaar zijn voor iedereen!

Knipsel1-e1650356402557

Beate Stevens, CEO AeroCount

Scroll to Top